Introduction of Fees for Midterm Make-Ups to be Withdrawn
Invitation to the 1st Emergency Session of the Assembly

Održana peta redovna sjednica Skupštine Studentskog parlamenta

U četvrtak, 29. marta s početkom u 17:00 sati održana je peta redovna sjednica Skupštine Studentskog parlamenta Internacionalnog Burch Univerziteta, na kojoj je razmotreno osam tačaka dnevnog reda.

Skupština je usvojila četiri glavna dokumenta: Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Studentskog parlamenta, Pravilnik o načinu imenovanja i razrješenja studentskih predstavnika i radu predstavnika studenata, Odluku o razrješenju studentskih predstavnika u Senatu Univerziteta i Odluku o imenovanju studentskih predstavnika u Vijeća organizacionih jedinica Univerziteta.

Izmjene Statuta u vezi su sa dodavanjem članaka o studentskim predstavnicima, studentskim forumima i studentskom ombudsmanu. Od posebnog značaja je dodavanje novog organa organizaciji Studentskog parlamenta – studentskog ombudsmana – koji će se baviti žalbama studenata i drugim relevantnim pitanjima.

“Sada će svi studenti imati jednu adresu na koju mogu otići kada im treba pomoć”, rekao je Amer Kurtović, predsjednik Studentskog parlamenta, o stvaranju pozicije studentskog ombudsmana. “Međutim, ova Skupština neće imenovati jednu. To ćemo učiniti nakon izbora”, dodao je on.

Skupština je usvojila i Pravilnik o načinu imenovanja i razrješenja studentskih predstavnika u tijelima Univerziteta i organizacionih jedinica Univerziteta i radu studentskih predstavnika , koji detaljnije reguliše način imenovanja i razrješenja predstavnika studenata, kao i način rada u tijelima u koja su imenovani.

Nakon plodonosne, polusatne rasprave o ulozi i statusu predstavnika studenata u tijelima Univerziteta i fakulteta, sa posebnim naglaskom na Senat Univerziteta i u svjetlu događaja sa CLI sjednice Senata, Skupština je odlučila da povuče studentske predstavnike u Senatu u znaku protesta.

“Način na koji je Senat postupao u vezi sa našim prijedlozima, činjenica da je rukovodstvo Univerziteta više puta diskriminisalo naše prijedloge i nesrećni rezultat glasanja u Senatu bili su glavni razlozi zbog kojih je odlučeno da se povuku svi predstavnici studenata iz Senata. Nećemo dozvoliti našim studentima da provode desetine sati na izradi i usavršavanju prijedloga za Senat koji ih odbije bez diskusije i uz vjerovatnu činjenicu da većina članova s pravom glasa nisu ni pročitali iste”, objasnio je Kurtović i dodao da se nada da će rješenje problema uskoro biti postignuto.

U skladu sa članom 48. novousvojenog Statuta Internacionalnog Burč univerziteta, Studentski parlament je dužan da imenuje predstavnike studenata sva tri ciklusa u Vijeća fakulteta. U skladu s tim, Skupština je zadržala i imenovala postojeće predstavnike studenata kao predstavnike prvog ciklusa studija budući da su svi studenti prvog ciklusa studija te imenovala sljedeće studente kao predstavnike studenata:

  • Esma Latić kao studentska predstavnica studenata II ciklusa studija pri Vijeću Fakulteta za edukaciju i humanističke nauke;
  • Amina Osmanović kao studentski predstavnik studenata III ciklusa studija pri Vijeću Fakulteta za edukaciju i humanističke nauke;
  • Emira Ovčina kao studentska predstavnica studenata II ciklusa studija pri Vijeću Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke;
  • Jasminka Ahmetašević kao studentska predstavnica studenata III ciklusa studija pri Vijeću Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke;
  • Larisa Snegar kao studentski predstavnik studenata II ciklusa studija pri Vijeću Fakulteta za inženjering i prirodne nauke; i
  • Anis Skopak kao studentski predstavnik studenata III ciklusa studija pri Vijeću Fakulteta za inženjering i prirodne nauke.

Comments are closed.