Vizija i Misija

Vizija: Univerzitet koji je vodeći u  Bosni i Hercegovini i Evropi u smislu prava studenata i studentskih standarda.

Misija: kontinuirano unapređivanje prava učenika na Internacionalnom Burch univerzitetu uz povećavanje studentskih standarda na demokratski, inkluzivan način u korist svih uključenih aktera.

Bitni dokumenti

Statut – Bos | Eng

Zakon o visokom obrazovanju KS – Bos | Eng

Zakon o studentskom organizovanju KS – Bos | Eng

Javite nam se

E-mail: [email protected]
Broj telefona: +387 33 944 427
Fax: +387 33 944 500

Facebook Page Instagram Page

Zakaži sastanak